Químicos Aromáticos Naturales

NOMBRE PRODUCTO / NOM PRODUCTECÓDIGO / CODINº CAS
1-OCTEN-3-OL NAT.34213391-86-4
2,3,5,6-TETRAMETILO PIRAZINA NAT.34221124-11-4
2,6-DIMETILO PIRAZINA NAT.3423108-50-9
2,6-DIMETILO-5-HEPTANAL NAT.3424106-72-9
2-3 PENTANODIONA NAT.3441600-14-6
2-ACETILO FURANO NAT.34251192-62-7
2-METHYL BUTANOL NAT.3418137-32-6
2-METIL BUTIRATO DE ETILO NAT.30157452-79-1
2-METILBUTIRATO 2-METILBUTILO NAT.34292445-78-5
2-METILBUTIRATO DE METILO3565868-57-5
2-METILO BUTIRALDEHIDO NAT.342796-17-3
2-OCTANOL NAT.3463123-96-6
3-OCTANOL NAT.3432589-98-0
4-ETILGUAYACOL NATURAL34342785-89-9
4-METILO GUAIACOL NAT.343593-51-6
5-METILFURFURAL NAT.3437620-02-0
ACETALDEHIDO NAT.343875-07-0
ACETATO 3-CIS HEXENILO NAT.30163681-71-8
ACETATO DE 2-METILOBUTILO NAT.3430624-41-9
ACETATO DE ANISILO NAT.3449104-21-2
ACETATO DE BENCILO NAT.3455140-11-4
ACETATO DE BUTIL NAT.3461123-86-4
ACETATO DE CINAMILO NAT3475103-54-8
ACETATO DE ETILO NAT.3062141-78-6
ACETATO DE FENETILO NAT.3571103-45-7
ACETATO DE HEXILO NAT.3519142-92-7
ACETATO DE ISOAMILO NAT.3022123-92-2
ACETATO DE ISOBUTILO NAT.3533110-19-0
ACETATO DE ISOPROPILO NAT.3541108-21-4
ACETATO DE MENTILO NAT.355229066-34-0
ACETATO DE MENTILO NAT.35512623-23-6
ACETATO DE METILO NAT.355479-20-9
ACETATO DE OCTILO NAT.3569112-14-1
ACETATO DE PROPILO NAT.3029109-60-4
ACETATO DE STIRALILO NAT.358593-92-5
ACETATO FURFURILO NAT.3507623-17-6
ACETIL METIL CARBINOL NAT.3440513-86-0
ACETOACETATO DE ETILO NAT.3493141-97-9
ACIDO 2-METILBUTIRICO NAT.3428116-53-0
ACIDO 3-FENILPROPIONICO NAT.3433501-52-0
ACIDO 4-METILOCTANOICO NAT.343654947-74-9
ACIDO ACETICO NAT.343964-19-7
ACIDO BENZOICO NAT.345465-85-10
ACIDO BUTIRICO NAT.3471107-92-6
ACIDO CINAMICO NAT.3472621-82-9
ACIDO CITRICO NAT.347977-92-9
ACIDO DECANOICO NAT.3485334-48-5
ACIDO FORMICO NAT.350664-18-6
ACIDO FURULICO NAT.3505537-98-4
ACIDO HEPTANOICO NAT.3516111-14-8
ACIDO HEXANOICO NAT.3517142-62-1
ACIDO ISOBUTIRICO NAT.354079-31-2
ACIDO ISOVALERICO NAT.3542503-74-2
ACIDO LAURICO NAT.3545143-07-7
ACIDO LEVULINICO NAT.3546123-76-2
ACIDO NONANOICO NAT.3065112-05-0
ACIDO OCTANOICO NAT.3568124-07-2
ACIDO PIRUVICO NAT.3583127-17-3
ACIDO PROPIONICO NAT.306479-09-4
ALCOHOL ANISILO NAT.3451105-13-5
ALCOHOL BENCILICO NAT.3456100-51-6
ALCOHOL CINAMICO NAT.3473104-54-1
ALCOHOL DE ISOAMILO NAT.3524123-51-3
ALCOHOL FENILETILICO NAT.357260-12-8
ALCOHOL PROPILO NAT.357671-23-8
ALDEHIDO C-8 NAT.3442124-13-0
ALDEHIDO CINAMICO NAT.3474104-55-2
ALDEHIDO ISOVALERIANICO NAT.3063590-86-3
ALPHA TERPINEOL NAT.344698-55-5
ANISALDEHIDO NAT.3447123-11-5
ANISATO DE METILO NAT.3555121-98-2
ANISILO ACETONA NAT.3450104-21-1
ANISOL NAT.3448100-66-3
BASILICO NAT.34528015-73-4
BENZALDEHIDO NAT.3453100-52-7
BENZOATO DE BENCILO NAT.3457120-51-4
BENZOATO DE ETILO NAT.349493-89-0
BUTANOL NAT.346071-36-3
BUTIRATO DE BENCILO NAT.3458103-37-7
BUTIRATO DE BUTILO NAT.3462109-21-7
BUTIRATO DE CINAMILO NAT.3476103-61-7
BUTIRATO DE CIS-3-HEXENILO NAT.304916491-36-4
BUTIRATO DE ETILO NAT.3042105-54-4
BUTIRATO DE HEXILO NAT.35202639-63-6
BUTIRATO DE ISOAMILO NAT.3525106-27-4
BUTIRATO DE ISOBUTILO NAT.3534539-90-2
BUTIRATO DE METILO NAT.3556623-42-7
BUTIRATO DE PROPILO NAT.3577105-66-8
CAPRILATO DE ETILO NAT.3495106-32-1
CAPROATO DE ALILO NAT.3443123-68-2
CINAMATO DE ETILO NAT.3496103-36-6
CINAMATO DE METILO NAT.3037103-26-4
CIS-3-HEXENOL NAT.3477928-96-1
CITRATO DE TRIETILO NAT.358877-93-0
DECANAL NAT.3484112-31-2
DELTA DECALACTONA NAT.3069705-86-2
DELTA DODECALACTONA NAT.3080713-95-1
DELTA NONALACTONA NAT.34863301-94-8
DELTA OCTALACTONA NAT.3487698-76-0
DELTA TETRADECALACTONA NAT.34882721-22-4
DELTA UNDECALACTONA NAT.3489710-04-3
DIACETILO NAT.3053431-03-8
DIHIDROCUMARINA NAT.3491119-84-6
ETIL OLEATO NAT.3419111-62-6
FENOL NAT.3570108-95-2
FORMIATO DE BUTILO NAT.3464592-84-7
FORMIATO DE ETILO NAT.3498109-94-4
FORMIATO DE GERANILO NAT.3513105-86-2
FORMIATO DE ISOAMILO NAT.3526110-45-2
FURANEOL NAT.30303658-77-3
FURFURIL MERCAPTANO NAT.350898-02-2
GALATO DE PROPILO NAT.3578121-79-9
GAMA DECALACTONA NAT.3033706-14-9
GAMA DODECALACTONA NAT.30702305-05-7
GAMA HEPTALACTONA NAT.3509105-21-5
GAMA NONALACTONA NAT.3038104-61-0
GAMA OCTALACTONA NAT.3079104-50-7
GAMA TRIDECALACTONA NAT.3511-
GAMA UNDECALACTONA NAT. (C-14)3512104-67-6
GAMA VALEROLACTONA NAT.3057108-29-2
GAMMA HEXALACTONA NAT.3510695-06-7
GUAIACOL NAT.351590-05-1
HEPTANOATO DE ALILO NAT.3444142-19-8
HEXANOATO DE ETILO NAT.3499123-66-0
HEXANOATO DE ISOAMILO NAT.35272198-61-0
HEXANOATO DE ISOBUTILO NAT.3535105-79-3
HEXANOATO DE METILO NAT.3559106-70-7
HEXANOATO DE PROPILO NAT.3579626-77-7
HEXANOL NAT.3518111-27-3
IONONA ALFA NAT.3445127-41-3
IONONA BETA NAT.345979-77-6
ISOBUTANOL NAT.353278-83-1
ISOBUTIRALDEHIDO NAT.353978-84-2
ISOBUTIRATE DE METILO NAT.3560547-63-7
ISOBUTIRATE DE PROPILO NAT.3580644-49-5
ISOBUTIRATO DE BUTILO NAT.346697-87-0
ISOBUTIRATO DE ETILO NAT.350097-62-1
ISOBUTIRATO DE HEXILO NAT.35212349-07-7
ISOBUTIRATO DE ISOAMILO NAT.35282050-01-3
ISOBUTIRATO DE ISOBUTILO NAT.353697-85-8
ISOVALERATE DE PROPILO NAT.3581557-00-6
ISOVALERATO DE 2-METILBUTILO.35572445-77-4
ISOVALERATO DE BUTILO NAT.3467109-19-3
ISOVALERATO DE ETILO NAT.3501108-64-5
ISOVALERATO DE HEXILO NAT.352210032-15-2
ISOVALERATO DE ISOAMILO NAT.3529659-70-1
ISOVALERATO DE ISOBUTILO NAT.3537589-59-3
ISOVALERIANATO DE METILO NAT.3561556-24-1
LACTATO DE BUTILO NAT.3468138-22-7
LACTATO DE CIS-3-HEXENILO NAT.347861931-81-5
LAURATO DE ETILO NAT.3502106-33-2
LINALOL NAT.354778-70-2
MALTOL NAT.3548118-71-8
MASSOIA LACTONA NAT.354954814-64-1
MENTOL CRISTALES EXARVENSIS NAT.30432216-51-5
METANOL NAT.355367-56-1
METIL CICLOPENTENOLONA NAT.355080-71-7
METIL CICLOPENTENOLONA NAT.3558765-70-8
METIL HEXIL CETONA NAT.3067111-13-7
METIL NONIL CETONA NAT.3420112-12-9
NAT.2-METHYL BUTYL BUTYRATE3426-
NAT.BUTYL HEXANOATE3465626-82-4
NAT.BUTYL PROPIONATE3469590-01-2
NAT.BUTYRALDEHYDE3470123-72-8
NAT.D-2-METHYLBUTYL ACETATE348253496-15-4
NAT.ETHYL FENUGREEK LACTONE349728664-35-9
NAT.HEPTHYL METHYL KETONE3056821-55-6
NAT.L-2-METHYLBUTANOL3543-
NAT.MENTHO FURAN3044494-90-6
NAT.O.METHOXYCINNAMALDEHYDE35671504-74-1
NAT.PROPYL 2-METHYLBUTYRATE3575-
NAT.PROPYL PROPIONATE3582106-36-5
NAT.SOY FURANEOL/NAT. HOMOFURANEOL358427538-09-6
NAT.TRANS,2-CIS,6-NONADIENAL3480557-48-2
NONANAL NAT.3566124-19-6
O-CRESOL NAT.359095-48-7
OCTANOATO DE METILO NAT.3562111-11-5
PELARGONATO DE ETILO NAT.3503123-29-5
PROPILONALDEHIDO NAT.357412-38-6
PROPIONATO DE ETILO NAT.3504105-37-3
PROPIONATO DE GERANILO NAT.3514105-90-8
PROPIONATO DE HEXILO NAT.35232445-76-3
PROPIONATO DE ISOAMILO NAT.3530105-68-0
PROPIONATO DE ISOBUTILO NAT.3538540-42-1
PROPIONATO DE METILO NAT.3563554-12-1
RASPBERRY KETONE NAT.30325471-51-2
SALICIATO DE ISOAMILO NAT.353187-20-7
SALICILATO DE METILO NAT.3564119-36-8
SULFURO DE DIMETILO NAT.306875-18-3
TRANS,2-TRANS,4-DECADIENAL NAT.358625152-84-5
TRANS-2-HEXENAL NAT.30236728-26-3
TRANS-2-HEXENOL NAT.3036928-95-0
TRIDECALACTONA NAT.35877370-92-5
VAINILLINA NAT.3024121-33-5
ZINGERONE NAT.3589122-48-5
EUGENOL 99,5% NAT.349297-53-0